Problémy s důvěrou

Máte pocit, že máte problémy s důvěrou, ve vašem vztahu? Možná cítíte žárlivost nebo se bojíte, že vás váš partner podvádí? Nejste zdaleka sami. Mnoho lidí má ve vztazích nějaký typ problémů s důvěrou a téměř každý v určité fázi cítí pochybnosti. Jde o to vědět, jestli jsou vaše problémy normální nebo alarmující. A pokud jsou vážné, vyžadují pozornost odborníka?

pochyby ve vztahu

Proč je důvěra ve vztahu tak důležitá? 
Důvěra je schopnost spolehnout se na někoho jiného a zcela mu věřit. Je nezbytná k tomu, aby vztah vzkvétal, protože bez důvěry ve vztahu zavládnou pochyby, nejistota a strach. Aby láskyplný vztah fungoval, musí v něm fungovat několik aspektů A důvěra je 
Aby byli ve vztahu dva opravdu šťastní, musí si jednotlivci navzájem důvěřovat. Začátek vztahu je plný vášně, a tak jsou drobné prohřešky stranou. Po fázi zamilovanosti si začnete uvědomovat, kam váš vztah směřuje.

Známky, že máte problémy s důvěrou
Existuje určité chování, na které byste si měli dát pozor, což jsou ukazatele, s nimiž máte vy nebo váš partner problémy s důvěrou.
Pokud máte tendenci obviňovat nebo reagovat přehnaně nebo neustále hledáte známky možné zrady, jsou to známky varování. Předpokládáte nebo se obáváte, že vás váš partner v určitém okamžiku zraní nebo opustí.
Lidé s nízkou úctou, úzkostí, depresí nebo osamělostí mohou mít také problémy s důvěrou. Dalším klíčovým ukazatelem je, pokud se pravidelně dostanete do vztahů s partnery, kteří jsou nedůvěřiví. 

Příčiny problémů s důvěrou
Lidé, kteří mají problémy s důvěrou, se stávají nedůvěřivými jen proto, že za sebou mají špatné zkušenosti. Nemusí jít ani o romantické vztahy, mnohdy si lidé nesou tyto pochybnosti už z dětství.  
Lidé, kteří mají problémy s důvěrou, dělají vše pro to, aby se vyhnuli zranění, zradě a případnému odloučení. V zásadě používají obranné mechanismy, aby se nezranili tak, jako v minulosti. Tato strategie však působí více bolesti, protože brání tomu, aby byl člověk součástí milujícího a zdravého vztahu. 

Důvěra ale není jen jedna. Existuje několik typů problémů s důvěrou.

1. Pistanthrofobie
„Osoby s touto fobií se obávají důvěřovat druhým, zejména v romantických vztazích,“ řekl Green. „To může zahrnovat přetrvávající, iracionální a nadměrný strach z osoby, aktivity, situace nebo předmětu.“ Klíčové slovo je zde iracionální. Mnoho lidí s tímto typem fobie neprožívá skutečnou hrozbu nebo nebezpečí, ale představované. Přesto je to skutečné. „Ke svému extrémnímu strachu často používají distancování nebo vyhýbání se různým situacím,“ řekla. „Někdy může být jejich úzkost docela vážná, mnohdy vede i k záchvatům paniky.“

2. Žárlivost
„Na opačném konci spektra je žárlivý typ, ten, kdo nechce, aby jim partner zmizel z očí,“ řekl Green. „Snadno se cítí ohroženi. Tato osoba může být panovačná, dusná, majetnická, manipulativní nebo rychle rozzlobená.“

3. Vše je špatně
„Pozornost této osoby se soustřeďuje především na to, co je s partnerem nebo na situaci špatného. Lidi mohou být hyperkritičtí, hledat důvody, proč se k nim jejich partner nehodí nebo proč jejich vztah nemůže fungovat. Nikdy nejde o nic konkrétního, ale jde spíše o obecná nedůvěru.“

problémy s důvěrou

Překonání problémů s důvěrou

1. Objevování sebe sama
Je to vždy práce s námi samými. Je velmi důležité jít do hloubky a objevit zdroj bolesti nebo zrady, která lidem brání v tom, aby byli šťastní. Toto sebeobjevení může člověku pochopit, proč se chovají k druhým nedůvěřivě. 

2. Komunikujte se svým partnerem
Pravidelně si povídejte se svým partnerem. Veďte klidné a autentické rozhovory o svých pocitech. Pomůže to vašemu sebeuvědomění. Pak budete hrdí sami na sebe, že jste našli cestu, jak k někomu cítit projev důvěry.

3. Vědět, kdy vyhledat pomoc
Jsou tu i situace, kdy jedinec potřebuje odbornou pomoc. Pokud neustále pociťujete úzkost, nízké sebevědomí, samotu nebo depresi, měli byste vyhledat pomoc odborníka. 

Pochopení sebe sama a hledání zdravého vztahu může být náročné. Ale pokud v sobě člověk najde sílu a odhodlání na sobě pracovat, je to jeden a zároveň velký krok k vítězství.